Etnologický výzkum tradičního stavitelství

Title: Etnologický výzkum tradičního stavitelství
Author: Doušek, Roman
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
141 s.
Series
  • Etnologické příručky; 1
ISBN
9788021062450
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 872780
Description
  • Příručka pojednává o etnologickém výzkumu tradičního stavitelství. Seznamuje studenty se základními metodami, prameny, terminologií i historií tohoto výzkumu v českých zemích.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
fulltext is not accessible
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 5
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Etnologie a studium tradičního stavitelství | 7–8
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Dějiny etnologického bádání nad tradičním stavitelstvím | 9–25
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Tematika etnologického výzkumu stavitelství | 27–28
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Teorie poznání a etnologické teorie | 29–31
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Metody etnografického výzkumu tradičního stavitelství | 33–53
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Základní písemné prameny pro výzkum tradičního stavitelství | 55–67
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Realizace výzkumu a psaní výzkumné zprávy | 69–70
Doušek, Roman
PDF
hidden-section Závěrem
Chapter number Title Custom text
Závěrem | 71
Doušek, Roman
PDF
hidden-section Soupis příloh
Chapter number Title Custom text
Soupis příloh | 72
Doušek, Roman
PDF
Přílohy
Chapter number Title Custom text
Příloha č. 1: Slovník vybraných pojmů tradičního stavitelství | 73–105
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 2: Návrh výzkumné otázky | 106
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 3: Návrh struktury výzkumné zprávy | 107–109
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 4: Dotazník zaměřený na výzkum stodol. Archiv České národopisné společnosti | 110
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 5: Ukázka odpovědí na dotazník | 111
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 6: Transkripce pramene. České novogotické kurzívní písmo. Výdaje na opravy a stavby Ondřeje Kanýza (1694–1761) na podsedku č. p. 36 v Sebranicích (okr. Blansko) v letech 1718–1750 | 112–115
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 7: Transkripce pramene. České novogotické kurzívní písmo. Inventář gruntu Matěje Kanýza č. p. 59 v Sebranicích (okr. Blansko) z roku 1734, který vyženil Martin Slezák | 116–119
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 8: Transliterace pramene. Německé novogotické kurzívní písmo. Výdaje na opravy a stavby Matěje Chládka (1777–1832) na gruntě č. p. 12 v Podbřežicích (okr. Vyškov) v letech 1805–1812 | 120–123
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 9: Předepsané tvary německého písma v československých školách z roku 1935 (německé novogotické kurzívní písmo – kurent) | 124
Doušek, Roman
PDF
Příloha č. 10: Lázničkova typologie půdorysných typů vesnic v českých zemích | 125–127
Doušek, Roman
PDF
hidden-section Soupis zkratek
Chapter number Title Custom text
Soupis zkratek | 129
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Soupis pramenů a literatury | 131–141
Doušek, Roman
PDF