V počátcích Demlovy cesty

Title: V počátcích Demlovy cesty
Author: Sytař, Pavel
Source document: Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 73-78
Extent
73-78
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Deml, Jakub. Carissime, kde se touláte?: dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. K vydání připravily, doprovodné texty, vysvětlivky a ediční poznámky napsaly Šárka Kořínková a Iva Mrázková. Praha: Dauphin, 2010. 227 s. Jakub Deml: Korespondence. ISBN 978-80-7272-217-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.