V počátcích Demlovy cesty

Název: V počátcích Demlovy cesty
Autor: Sytař, Pavel
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. 73-78
Rozsah
73-78
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Deml, Jakub. Carissime, kde se touláte?: dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. K vydání připravily, doprovodné texty, vysvětlivky a ediční poznámky napsaly Šárka Kořínková a Iva Mrázková. Praha: Dauphin, 2010. 227 s. Jakub Deml: Korespondence. ISBN 978-80-7272-217-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.