X6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Year: 2003
Volume: 52
Issue: X6
Publication year
2003
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-3086-0
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Генологически-герменевтическая рефлексия, методологическая основа искусства современного литературоведения | [5]–16
Mikulášek, Miroslav
PDF
Proměny struktury prozaického textu : (polská próza v počatcích modernismu) | [17]–29
Štěpán, Ludvík
PDF
Эротика и литература русского модернизма | [31]–37
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Některé zvláštnosti postmodernismu v srbské literatuře | [39]–46
Dorovský, Ivan
PDF
Proletársky humanizmus a sakrálna estetika : (na pozadí žánru rozprávky v románe Matka) | [47]–56
Kováčová, Marta
PDF
Alexandr Afanasjevič Potebňa : vnitřní a vnější forma jako cesta k pochopení tvorby modelu světa | [57]–69
Dohnal, Josef
PDF
Žánrový charakter Kalinčiakovej novelistiky : (romantická historická novela) | [71]–79
Hvišč, Jozef
PDF
Kořeny ruského románu v 18. století : (ke koncepci V.V. Sipovského a dalších) | [81]–91
Pospíšil, Ivo
PDF
Pochwała niezależności myśli, czyli, Szkic do portretu Juliana Kornhausera (w dwudziestopięciolecie Jego pracy naukowej i trzydziestolecie krytyczno-literackiej) | [93]–100
Janaszek-Ivaničková, Halina
PDF
Josef Hrabák: 90
Title Document
Hrabákovo pojetí literární komparatistiky | [101]–108
Dorovský, Ivan
PDF
Hrabákovo "Čtení o románu" a souvislosti románové teorie | [109]–120
Pospíšil, Ivo
PDF
Poetika Cestopisů do Svaté země : (Putování Daniilovo a Buninovy cestovní črty Stín ptáka) | [121]–129
Kšicová, Danuše
PDF
Typologie vypravěčských žánrů : (na pozadí úvah Josefa Hrabáka o žánrech) | [131]–137
Štěpán, Ludvík
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
Úloha Slovanského ústavu pri budovaní českej medzivojnovej slovakistiky | [139]–150
Zelenková, Anna
PDF
Šestero poznámek k úskalím současné literární vědy : (k některým rysům současné vědy o literatuře) | [151]–156
Pospíšil, Ivo
PDF
Fenomén (nejen polské) současnosti: slovníky | [157]–160
Štěpán, Ludvík
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Pilíř brněnské slavistiky a polonistiky : (k nedožitým devadesátinám Jiřího Krystýnka) | [161]–162
Pospíšil, Ivo
PDF
Tři tematické okruhy brněnského polonisty : (pětasedmdesátiny Jarmila Pelikána) | [163]–164
Štěpán, Ludvík
PDF
Pohled na literaturu ze dvou stran : (k životnímu jubileu Ludvíka Štěpána) | [165]–175
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Hořkosladký úděl zprostředkovatelů | [177]–179
Pospíšil, Ivo
PDF
Současnost a budoucnost literární historie | 179–181
Blažková, Soňa
PDF
Kronika ruské emigrace | 182–183
Kšicová, Danuše
PDF
Monografie o Hryhoriji Skovorodovi a obecné otázky ukrajinskosti | 183–185
Pospíšil, Ivo
PDF
Česká literatura v Americe | 186–187
Zelenka, Miloš
PDF
Různé aspekty ikonosféry | 187–188
Pospíšil, Ivo
PDF
Slavistika a komparatistika | 189–190
Blažková, Soňa
PDF
Новая монография о Владимире Набокове | 190–191
Kšicová, Danuše
PDF
Szegedské (segedínské) centrum maďarské slavistiky | 191–192
Pospíšil, Ivo
PDF
Sociologie literatury Karla Krejčího | 192–194
Měšťan, Antonín
PDF
V labyrintu literárněvědné metodologie, teorie, komparatistiky a slavistiky | 194–195
Pospíšil, Ivo
PDF
Polské pohledy na ruskou a lužickosrbskou literaturu | 195–197
Štěpán, Ludvík
PDF
Hlubinný průřez třemi jihoslovanskými literaturami a jeden eufemismus | 197–199
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
Polsko-české literární souvislosti | [201]–202
Pospíšil, Ivo
PDF
Literatur mit dem Davidsstern | 202–203
Drews, Peter
PDF
Odvaha předvýzkumu (druhý pokus) | 203
Cigánek, Jan
PDF
Literatura, člověk a přesahy | 204
Pospíšil, Ivo
PDF
Průřez polskou literární teorií | 204–205
Štěpán, Ludvík
PDF
Problémy s parodií | 205–206
Pospíšil, Ivo
PDF
Tri hrvatska slavistička kongresa : (retrospektiva) | 206–208
Sesar, Dubravka
PDF
Výročí Marie Koutné | 208
Pospíšil, Ivo
PDF
O tvůrcích spjatých s Olomoucí | 208
Štěpán, Ludvík
PDF
Literární Nitra: inspirace a zamyšlení | 208–210
Pospíšil, Ivo
PDF
Nitranský tým - tentokrát v anglisticko-amerikanistické režii | 210–211
Pospíšil, Ivo
PDF