F10

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1966
Volume: 15
Issue: F10
Publication year
1966
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
Články – Aufsätze
Title Document
Bemerkungen zur Altstädter Madonna in Prag | [5]–23
Kutal, Albert
PDF
Santinis Pläne für die Kirche auf der Zelená Hora (Grüner Berg) bei Saar | [25]–38
Richter, Václav
PDF
Zum Werke des mährischen Bildhauers G.A. Heinz | [39]–50
Stehlík, Miloš
PDF
Beitrag zum Werk Martin Johann Schmidts (Kremserschmidt) | [51]–61
Krsek, Ivo
PDF
K problémům hermeneutiky moderního umění | [63]–81
Sedlář, Jaroslav
PDF
The oldest documentary evidence of folk textile art from the region of the White Carpathians | [83]–99
Jeřábek, Richard
PDF
Recenze – Rezensionen
Title Document
[Jaffé, Hans L.C.; Roters, Eberhard. Die Malerei im 20. Jahrhundert] | [101]–102
Sedlář, Jaroslav
PDF
[Jan Preisler, 1872-191] | 102–104
Krsek, Ivo
PDF
[Bihalji-Merin, Oto. Naivné umenie v Juhoslávii] | 104–106
Jeřábek, Richard
PDF
[Bednárik, Rudolf. Slováci v Juhoslávii : materiály k ich hmotnej a duchovnej kultúre] | 106–108
Jeřábek, Richard
PDF
Title Document
Soupis prací prof. dr. Václava Richtra, DrSc. (II) | [109]–110
Kudělka, Zdeněk
PDF
hidden section Seznam vyobrazení
Title Document
Seznam vyobrazení | [111]–112
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [113]–119
Hošková, Magda
PDF