Q4

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická
Year: 2001
Volume: 50
Issue: Q4
Publication year
2001
ISSN
1212-3358
ISBN
80-210-2657-X
hidden section Slovo úvodem
Title Document
Slovo úvodem | [5]
Gajdoš, Július
PDF
Theatralia
Title Document
Feministická teória a divadlo ako formy kultúrnej reprezentácie | [9]–20
Gajdoš, Július
PDF
Johann Baptist Bergobzoom a jeho program národního divadla v Brně | [21]–31
Havlíčková, Margita
PDF
Manifesty ruského symbolismu : divadelní teorie V.J. Brjusova | [33]–50
Klein, Pavel
PDF
Adaptace Moliérových Skapinových šibalství pro České studio : klasický text v avantgardním divadle | [51]–62
Pospěchová, Hana
PDF
Politikum současného divadla na příkladu hry Stecken, Stab und Stangl Elfriede Jelínek | [63]–81
Schnelle, Barbora
PDF
Hudebně divadelní tvorba Arnolda Schönberga | [83]–97
Spurná, Helena
PDF
Zmizelý Kristus | [99]–105
Stehlíková, Eva
PDF
Neúnavný komentátor světa Dario Fo | [107]–117
Valentová, Veronika
PDF
Cinematographica
Title Document
Modus pasivity a spirituální styl Satanského tanga | [119]–127
Blažejovský, Jaromír
PDF
O podobách životního štěstí hrdinek českého meziválečného filmu | [129]–139
Míčová, Pavlína
PDF
Prostor pro hosta
Title Document
[Redakční úvod k části Prostor pro hosta] | 142
PDF
Conceptual models and symbolic perception in Japanese gay text | [143]–149
Rostinsky, Joseph N.
PDF
Miscelanea
Title Document
Symbolismus Vladimíra Solovjeva | [153]–154
Klein, Pavel
PDF
Divadelní privilegium brněnské | 155–156
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 157–160
PDF
hidden section Obrazové přílohy
Title Document
Obrazové přílohy | [161]–168
PDF