Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna

Title: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna
Variant title:
  • Ikonographie und Ikonologie im Zusammenhang mit den mittelalterlichen Kacheln aus Brünn
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 375-385
Extent
375-385
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BAUEROVÁ, A. 1992: Tisíc jmen v kalendáři. Praha.

[2] BIBLE (vydáno) 1991: Praha.

[3] BUBEN, N. 1986: Heraldika. Praha

[4] DVOŘÁK, K. 1978: Soupis staročeských exempel. Praha.

[5] FORSTNER, D. 1990: Świat Symboliki Chrześcijańskiej. Warszawa.

[6] FRANZ, A. 1903: Alte Ofenkacheln. Zeischrift des mährischen Landesmuseums III, 123-138.

[7] HALL, J. 1991: Slovník námétů a symbolů ve výtvarném umění. Praha.

[8] HAZLBAUER, Z. 1991: Kniha Genesis jako inonografický pramen českých gotických kachlů s motivem Adama a Evy, Sb. SPSČ 2, 165-180. - Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích, AH 21, 465-463.

[9] HEJDOVÁ, D. 1986-1987: Keramika. In.: Středověké umělecké řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 36-40. Praha.

[10] CHADRABA, R. 1971: Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV. Praha.

[11] CHADRABA, R. a kol. 1984: Dějiny výtvarného umění I (1); I (2). Praha.

[12] CHALOUPKA, J. 1971: Cechovní pečetidla ve sbírkách historického oddělení Moravského muzea, ČMM, Vědy společenské LVI, 127-137.

[13] KUDĚLKA, Z. 1981: K možnostem ikonologie. SPFFBU, F 25, 49-54.

[14] KYBALOVÁ, L.-PURKYŇOVÁ, L. 1988: Dejiny odievania I. Bratislava.

[15] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1990: Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prosředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických, AH 15, 19-42.

[16] MICHNA, P. J. 1974: Archäologische Nachweise der mährisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahrhundert, FA 25, 179-205.

[17] NEKUDA, V. 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMM, Vědy společenské XLVIII, 57-58.

[18] PANOFSKI, E. 1981: Význam ve výtvarném umění. Praha.

[19] PETRÁŇ, J. a kol. 1985: Dějiny hmotné kultury I (1) I (2). Praha.

[20] PRAŽÁK, V. 1974: Hrad Lipnice a jeho sbírka středověkých kachlů. Diplomová práce z dějin umění. Hradec Králové.

[21] SMETÁNKA, Z. 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdně gotických kachlů, PA LII, 592-559.

[22] SMETÁNKA, Z. 1983: Ad lupum predicantem. Reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen, AR XXXV, 316-326.

[23] STUDENÝ, J. 1992: Křesťanské symboly. Olomouc.

[24] TŘÍSKA, J. 1990: Předhusitské bajky. Praha.