Menoušková, Dana

Name variants:

Menoušková, Dana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Chapter
Menoušková, Dana. Hradisko sv. Klimenta. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 159–184.

Article
Menoušková, Dana; Slavíček, Karel. Iconographic and special links of Uherské Hradiště tiles from the end of the 15th and the mid-16th century. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 257–285.

Article
Menoušková, Dana. Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 375–385.

Chapter
Menoušková, Dana; Vitanovský, Michal. K technologii výroby středověkých kachlů : dva neobvyklé kachlové reliéfy (přechodné pozitivy) s motivem sv. Jakuba Většího (?) z Prostějova a Šternberka. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 16–26.

Article
Menoušková, Dana. Kachle s biskupským motivem z Uherského Hradiště a jejich vazba k Janu Filipcovi. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 611–630.

Article
Menoušková, Dana. Motiv bájného gryfa na reliéfech moravských a slezských středověkých komorových kachlů. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 225–243.

Article

Chapter
Loskotová, Irena; Menoušková, Dana. Slovo úvodem. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 4.

Chapter
Loskotová, Irena; Menoušková, Dana; Špaček, Jaroslav. Výběrová bibliografie PhDr. Ludvíka Skružného (1937–2009). In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 6–15.