Výzkum v historickém jádru města Přerova

Title: Výzkum v historickém jádru města Přerova
Variant title:
  • Erforschung im historischen Stadtkern Přerov
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 151-[160]
Extent
151-[160]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ČÁP, A., 1938: Vykopávky u sv.Jiří v Přerově, Ročenka Městského muzea v Přerově, ročník II, 2-20.

[2] JAŠKOVÁ, M., 1970: Archeologické nálezy z Přerova, Dějiny města Přerova, Přerov, 115-126.

[3] JAŠKOVÁ, M., 1975: Hroby ze střední doby hradištní v Přerově, okr. Přerov, Přehled výzkumů 1974, Brno 1975, 49-50.

[4] KOHOUTEK, J., 1993: Výzkum v Přerově-Horním náměstí v roce 1990, okr. Přerov, Přehled výzkumů 1990, Brno 1993, 94.

[5] KOHOUTEK, J., 1995: Počátky města Přerova, Archaeologia historica 20, Brno 1995, 187-200.

[6] ROUBIC, A., 1970: Přerov za husitství a do nástupu Pernštejnů, Dějiny města Přerova, 147-170.

[7] STAŇA, Č., 1987: Pokračování výzkumu na Horním náměstí v Přerově, Přehled výzkumů 1985, Brno, 46-47.

[8] STAŇA, Č., 1988: Opevněné sídliště ze starší a počátku střední doby bronzové v Přerově na Moravě, Slovenská Archeológia XXXVI (2), 309-328.

[9] STAŇA, Č., 1990: Přerov - eine Burg des Boleslaw Chrobry in Mahren, Fruhmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- ind Osteuropa, Bonn, 49-69.

[10] ZAPLETAL, F., 1936: Přerov v minulosti (Ročenka městského muzea), Přerov.