Kohoutek, Jiří

Name variants:

Kohoutek, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 30.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku : (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích). Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 461–476.

Article
Kohoutek, Jiří. Drobné středověké fortifikace na Podřevnicku a jejich vztah ke kolonizačnímu procesu na jihovýchodní Moravě. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 167–179.

Article
Kohoutek, Jiří. Geneze a vývoj hradní architektury jihovýchodní Moravy ve 12.—15. stol. : (In memoriam kolegovi I. Rakovskému). Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 153–175.

Article
Kohoutek, Jiří. Hrad Lukov — jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 205–223.

Article
Kohoutek, Jiří. Hrad Lukov - současný stav výzkumu. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 309–321.

Article
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří. Hrady a jejich úloha ve struktuře osídlení horního Pobečví. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 179–195.

Article
Kohoutek, Jiří. Hrady Brumov a Lukov - výzkum a následná rekonstrukce. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 227–233.

Article
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří. Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 357–374.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 425–444.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 183–194.

Article
Kohoutek, Jiří. Nové poznatky o středověkém vývoji města Uherského Brodu. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 373–384.

Article
Kohoutek, Jiří. Počátky města Přerova. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 187–200.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 235–248.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 297–308.

Article
Kohoutek, Jiří. Předběžná zpráva o výzkumu hradu Brumova. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 141–147.

Article
Čižmář, Zdeněk; Kohoutek, Jiří. Předběžná zpráva o výzkumu kláštera Hradisko v Olomouci v roce 1996. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 335–352.

Article
Kohoutek, Jiří. Přerov a Spytihněv - správní centra východní a střední Moravy v raném středověku. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 67–74.

Article
Kohoutek, Jiří. Příspěvek k problematice zaniklých středověkých osad na Gottwaldovsku. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 179–184.

Article
Kohoutek, Jiří. Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 155–170.

Article
Kohoutek, Jiří; Pavlík, Čeněk. Soubor kachlů z hradu Lukova. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 499–527.

Article
Kohoutek, Jiří. Výzkum hradu Brumova v letech 1978—1979. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 271–274.

Article
Kohoutek, Jiří. Výzkum hradu Helfenštejna v Moravské bráně. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 235–247.

Article
Kohoutek, Jiří; Vrla, Radim. Výzkum hradu Nového Světlova. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 171–184.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Výzkum středověké architektury na Zlínsku III.. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 477–492.

Article
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV.. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 67–77.