Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (Bastion XXXV)

Title: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (Bastion XXXV)
Variant title:
  • Die physikalische nicht destruktive Forschung in der fürstlichen und königlichen Akropolis in Vyšehrad - 2 (Bastion XXXV)
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 231-[261]
Extent
231-[261]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DUDÍK, B.: Schweden in Böhmen u, Mähren 1640-1650, Wien.

[2] DVOŘÁK, M., 1877: Hradby pražské, in: Zprávy spolku architektů a inženýrů v Království českém, roč. XII.

[3] HEROLD, E., 1894: Vyšehrad - Malebné cesty po Praze, I., Praha.

[4] HRDLIČKA, L.-NECHVÁTAL, B., 1983: Výsledky fyzikálních nedestruktivních měření v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - Results of non - destruktive physical measurements in the basilica of St. Peters and Pauls in Vyšehrad, Sborník Geofyzika a archeologie, Praha, 123-128.

[5] HRDLIČKA, L.-NECHVÁTAL, B., 1996: Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehrade 1 - Physikalische nichtdestruktive Erforschung der fürstlichen und königlichen Akropolis in Vyšehrad I., AH 21, 315-328.

[6] JANÁČEK, J., 1964: Vypravení o Vyšehradu, Praha.

[7] KASIČKA, F.-NECHVATAL, B., 1975: Barokní zbrojnice na Vyšehradě - Das barocke Arsenal auf dem Vyšehrad, PP, 109-115.

[8] KASIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1983: Počátky vyšehradské barokní citadely - Die Anfänge der Barockcitadelle am Vyšehrad, Staletá Praha XIII, 191-202.

[9] KAŠIČKA, F.-NECHVÁTAL, B., 1985: Vyšehrad pohledem věků - Der Vyšehrad im Blick der Jahrhunderte, Praha.

[10] NECHVÁTAL, B., 1976: Vyšehrad, Praha (ed. Odeon).

[11] NECHVÁTAL, B., 1983: Vyšehrad, Stručný průvodce, Praha.

[12] ROMAŇÁK, A., 1964: Obranný systém pražskej bastiónovej fortifikácie, Historie a vojenství, 939-981.

[13] ROMAŇÁK, A., 1977: Příspěvek k dějinám stavebního vývoje Vyšehradu, PP, 263-280.

[14] ROMAŇÁK, A., 1989: Praha jako pevnost - Prag als Festung, Staletá Praha XIX, 159-176.

[15] ROMAŇÁK, A.-PICKOVÁ, V., 1966: Z dejin pevnostného Stavitelstva, Historie a vojenství, 1061-1090.

[16] RUFFER, V., 1861: Historie vyšehradská neb vypravování o hradu, o kapitule a městu hory Vyšehradu u Prahy v království českém, Praha.

[17] VLČEK, P., 1987: Carlo Lurago a vojenské stavby 17. století v Praze - Carlo Lurago und die Militärbauten des 17. Jahrhunderts in Prag, Staletá Praha XVII, 121-145.

[18] VOJTÍŠEK, V., 1919: Paměti vyšehradské z doby války třicetileté, in: Z minulosti naší Prahy, Praha.

[19] WIRTH, Z., 1948: Zmizelá Praha 5 (Opevnění Prahy, Vltava v Praze, Ztráty na památkách Prahy 1939-1945).