Nechvátal, Bořivoj

Name variants:

Nechvátal, Bořivoj (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 67.

Article
Nechvátal, Bořivoj. 950 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 987–989.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 775–792.

Article
Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj. Demografie mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic a některé poznatky z antropologického výzkumu. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 457–473.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 345–358.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Dvě zaniklé středověké osady u Radomyšle (okres Strakonice) : památce Bohumíra Lifky (1900–1987). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 773–787.

Article
Nechvátal, Bořivoj. František Kašička osmdesátníkem. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 957–960.

Article
Hrdlička, Ladislav; Nechvátal, Bořivoj. Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (Bastion XXXV). Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 231–[261].

Article
Hrdlička, Ladislav; Nechvátal, Bořivoj. Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě 1. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 315–328.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Jubileum Jarmily Princové-Justové. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 809–810.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 739–743.

Article
Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj. K demografii raně středověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 399–418.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K interpretaci archeologického výzkumu baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 639–659.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K johanitské kurii v Radomyšli u Strakonic. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 163–185.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic : (Památce Borise Novotnáho 1922-1983). Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 61–96.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K počátkům hradu ve Strakonicích : památce Václava Mencla (1905–1978). Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 607–625.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K poznání raněstředověké baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 405–429.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. K problematice — Curia Regis — na Vyšehradě. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 95–103.

Article
Nechvátal, Bořivoj. K středověkému opevnění Vyšehradu. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 193–221.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách). Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 139–146.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 381–408.

Article
Nechvátal, Bořivoj. [Kibic, Karel. Historické radnice]. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 425–426.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Knížecí a královská akropole na Vyšehradě : (přehled výzkumu a problematiky). Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 139–156.

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 93–[102].

Article
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Libušina lázeň na Vyšehradě. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 19–25.