Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec

Title: Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec
Variant title:
  • Urbanisierung des Gebietes der mittelalterlichen Wüstung Bystřec
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 69-79
Extent
69-79
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BELCREDI L., 1986: Přínos archeologie k poznání stavební podoby středověkého venkovského domu (výsledky výzkumu ZSO Bystřec). AH 11/86, 423-440.

[2] BELCREDI L., 1987: K počátkům stredověkého osídlení na lokalitě zaniklé vsi Bystřec. ČMM, vědy společenské LXXII, 121-140.

[3] BELCREDI L., 1988: Užití kovu na středověké osadí, AH 13/88, 459-493.

[4] BELCREDI L., 1997A: Zaniklá ves Bystřec, usedlost X. Sborník Z pravěku do středověku. 107-122, Brno.

[5] BELCREDI L., 1997B: (Zaniklá středověká ves Bystřec, usedlost V) příspěvek k poznání členění stavebního půdorysu a polohy středověké usedlosti. Sb. Život v archeologii středověku, 14-24, Praha.

[6] BELCREDI L., 1998: Archeologický výzkum ZSO Bystřec, usedlost IX. Sb. Ve službách archeologie, 23-36, Brno.

[7] BELCREDI L., NEKUDA V., 1983: Pokračování výzkumu na ZSO Bystřec u Jedovnic, okr. Blansko. ČMM, vědy společenské LXVII, 43-60.

[8] ČERNÝ E., 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Brno.

[9] NEKUDA V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[10] NEKUDA V., 1976: Zaniklá středověká osada Bystřec, okres Blansko. ČMM, vědy společenské LXI, 39-63.