Belcredi, Ludvík

Name variants:

Belcredi, Ludvík (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Belcredi, Ludvík. Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 315–343.

Article
Belcredi, Ludvík. Přínos ikonografie k poznání inventáře a všedního života na středověké vsi. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 43–55.

Article
Belcredi, Ludvík. Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 157–169.

Chapter
Belcredi, Ludvík. Stavební podoba jádra hradu Skály. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 6–38.

Article
Belcredi, Ludvík. Stavební vývoj a dispozice předhradí hradu Skály : příspěvek k poznání předhradí menších hradů. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 553–581.

Article
Belcredi, Ludvík. Terminologie, třídění a kód sředověkých kovových předmětů. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 437–472.

Article
Belcredi, Ludvík. Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 69–79.

Article
Belcredi, Ludvík. Usedlost XI, ojedinělý výskyt trojdílného domu v zaniklé středověké osadě Bystřec. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 215–231.

Article
Belcredi, Ludvík. Užití kovu ve středověké osadě : Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 459–485.

Article
Belcredi, Ludvík. Vnější opevnění hradu Skály a další objekty v jeho předpolí. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 401–451.

Article
Belcredi, Ludvík. Zaniklá středověká osada Bystřec, usedlost XIV a její hospodářské zázemí (tzv. usedlost XV). Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 399–418.

Article
Belcredi, Ludvík. Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 411–422.