Keramický soubor z hradu Frýdštejna

Title: Keramický soubor z hradu Frýdštejna
Variant title:
  • Ein Keramischer Fundkomplex aus der Burg Frýdštejn
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 279-292
Extent
279-292
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] FROLÍK, J., 1980a: Archeologické nálezy z prostoru továrny Transporta Chrudim, ZKMVČ VII/1—2, 65—78.

[2] FROLÍK, J., 1980b: Archeologické nálezy Chrudimsko (a-ch). Chrudim.

[3] FROLÍK, J., 1984: Archeologické nálezy Chrudimsko (k-t), Chrudim.

[4] FROLÍK, J.—CHOTĚBOR, P., 1984: Povrchový průzkum tvrziště v Bořicích (okr. Chrudim), ZKMVČ IX/1, 83—92.

[5] FROLÍK, J.—KALFERST, J., 1987: K lokalizaci dvou zaniklých středověkých vsí, ZKMVČ XIV/1, 97—103.

[6] GABRIEL, F., 1979: Počátky hrnčířství v České Lípě, AH 4, 257—265.

[7] GABRIEL, F.—SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách, AH 8, 119—138.

[8] GABRIEL, F.—SMETANA, J., 1986: Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře, AH 11, 143—152.

[9] HAZLBAUER, Z.—ŠPAČEK, J., 1987: Příspěvek k výskytu bíle malované keramiky ve středním Polabí, Studie a zprávy 1985, Okresní muzeum Praha-východ, 29—55.

[10] HEJNA, A., 1976: Archeologický výzkum hradu Vizmburku, AH 1, 177—186.

[11] HRDLIČKA, L., 1967: Středověká hrnčířská pec s keramickou klenbou v Bakověn. Jiz., AR IXX, 510—516, 518—524.

[12] CHARVÁTOVÁ, K., 1976: Kutnohorské poháry, AR XXVIII, 522—529.

[13] CHOTĚBOR, P., 1986: Komplexní povrchový průzkum hradu Valečova, PA LXXVII, 177—196.

[14] JANSKÁ, E., 1963: Archeologický výzkum hradu Siónu, AR XV, 220—247, 224—228.

[15] KOSINA, J., 1987: Zpráva o archeologických akcích okresního muzea v Turnově za rok 1986, ZKMVČ XIV/1, 106—109.

[16] KUDRNÁČ, J., 1973: Vojenský tábor z doby husitských válek v Klučově, PA LXIV, 105—142.

[17] LOCHMANN, Z. A., 1983: Archeologické výzkumy a ostatní terénní akce Okresního muzea v Náchodě v r. 1982, ZKMVČ X/1, 34—37.

[18] MECHELK, H. V. 1981: Zur frühgeschichte der Stadt Dresden und zur Herausbildung einer spätmittelalterlichen Keramikproduktion im sächsischen Elbgebiet aufgrund archeologischer Befunde, Berlin.

[19] NECHVÁTAL, B., 1966: Záchranná akce ve Struhách u Nymburka, AR XVIII, 203—207.

[20] NECHVÁTAL, B., 1967: Středověká keramika z Ledče nad Sázavou, AR XIX, 542—543.

[21] NEKUDA, V.—REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.

[22] NEMEŠKALOVÁ, Z., 1986: Určení mince, strojopis ArÚ ČSAV Praha, č. j. 865/86.

[23] NEUSTUPNÝ, E., 1973: Jednoduchá metoda archeologické analýzy, PA LXIV, 169—234.

[24] ROUS, P., 1983: Archeologické nálezy v okrese Havlíčkův Brod v r. 1982, ZKMVČ X/1, 44—48.

[25] ROUS, P., 1984: Dva nálezy z Havlíčkobrodska, ZKMVČ XI/1, 93—95.

[26] ROUS, P.—VESELÝ, E., 1979: Nálezy v Havlíčkově Brodě v roce 1978, ZKMVČ VI/1, 94—104.

[27] SEDLÁČEK, A., 1895: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl X, Praha.

[28] SCHEUFLER, V., 1958: Hrnčířství na Jičínsku, Novopacku, Novobydžovsku a Královéměstecku, ČL 45, 115—125.

[29] SIGL, J., 1979: Středověký objekt v Bolehošti, okres Rychnov nad Kněžnou, ZKMVČ VI/1, 105—116.

[30] SIGL, J.—WOLF, V., 1982: Pokračování archeologického výzkumu v Trutnově, ZKMVČ IX/1, 51—61.

[31] SIGL, J.—WOLF, V., 1983: Archeologický výzkum v Trutnově 1980—1981, Krkonoše—Podkrkonoší 7, 267—301.

[32] SMETÁNKA, Z., 1961: Nález středověké studny v Kutné Hoře, AR XIII, 180—202, 195—196.

[33] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA L, 228—265.

[34] SMETÁNKA, Z., 1971: Kolmogorov-Smirnovův test pro dva výběry, in Nové archeologické metody I, Praha, 140—146.

[35] STARÁ, M., 1986: Zjišťovací výzkum opevněné polohy na Horce u Javorníka, SbM Liberec, historia 8, 125—127.

[36] ŠER, J. A., 1970: Intuicija i logika v archeologičeskom issledovanii, Statistikokombinatornyje metody v archeologii, Moskva, 8—24.

[37] WALDHAUSER, J., 1971: Archeologický výzkum v severních Čechách II, Liberec.

[38] WALDHAUSER, J., 1980: Sídla drobné šlechty v severním Pojizeří a na Liberecku, Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích 14, 49—65.

[39] WALDHAUSER, J.—KOSTKOVÁ, M., 1971: Výzkum na hradě Hamrštejně v roce 1970, Zprávy a studie Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích 7, 59—61.

[40] WALDHAUSER, J.—WEBER, V., 1973a: Výzkum na hradě Valdštejně, AR XXV, 221—224.

[41] WALDHAUSER, J.—WEBER, V., 1973b: Nebákov, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky X, 88—90.

[42] WALDHAUSER, J.—WEBER, V., 1974: Pařez, hrádek na západním okraji Prachovských skal, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky XI, 8—10.

[43] ZÁPOTOCKÝ, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí, PA LXIX, 171—238.

[44] ZAVŘEL, J.—ŽEGKLITZ, J., 1988: Materiál pražských hrnčířů, referát na konferenci: Keramická produkce druhé poloviny 13.—15. století, Opava-Mokřinky 16.—18. 5. 1988.