Gabriel, František

Name variants:

Gabriel, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 27.

Article
Gabriel, František. Formy opevnění na hradech pískovcového podloží. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 51–59.

Article
Gabriel, František; Smetana, Jan. K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 33–62.

Article
Gabriel, František; Kracíková, Lucie. K funkci drobné keramické plastiky. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 225–232.

Article
Gabriel, František; Knop, Karel. K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 261–274.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. K nově zjištěným džbánovitým objektům na pískovci. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 203–211.

Article
Gabriel, František; Smetana, Jan. K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 119–138.

Article
Gabriel, František. Keramický soubor z hradu Frýdštejna. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 279–292.

Article
Gabriel, František. Komunikace severočeských hradů. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 193–[201].

Article
Gabriel, František; Kracíková, Lucie. Kostel Sv. Mikuláše v Drchlavě. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 397–401.

Article
Gabriel, František. Model vývoje valečovské sídelní aglomerace. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 131–147.

Article
Gabriel, František. Nedožité sedmdesátiny prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. (24. 1. 1951 – 20. 9. 2012). Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 301.

Article
Gabriel, František. Počátky hrnčířství v České Lípě. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 257–265.

Article
Gabriel, František; Smetana, Jan. Problém existence řemesel na vesnicích ve 13. století. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 509–516.

Article
Gabriel, František; Peřina, Ivan. Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 71–83.

Article
Gabriel, František; Smetana, Jan. Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 131–142.

Article
Gabriel, František; Smetana, Jan. Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 143–152.

Article
Gabriel, František; Smetana, Jan. Stavební vývoj hradu Helfenburku. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 51–64.

Article
Gabriel, František; Macek, Petr. Stavební vývoj hradu Valdštejna. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 163–175.

Chapter
Gabriel, František; Peřina, Ivan. Stopy dřevěné výztuhy v síle zdiva. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 68–74.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Středověká a raně novověká sídla na pískovci. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 423–432.

Article
Smetana, Jan; Gabriel, František. Středověké kachle z hradu Helfenburku. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 545–560.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Středověký městský dům v České Lípě. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 455–469.

Article
Gabriel, František. Tři artefakty úštěckého hradu a problémy jejich interpretace. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 329–345.

Article
Gabriel, František; Kursová, Lucie. Typové zařazení hradu Skála u Přeštic. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 547–557.

Article
Podroužek, Kamil; Gabriel, František. Typy objektů valečovského "městečka". Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 211–224.