Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou

Title: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou
Variant title:
  • Erzeugungstechnologie der gotischen Kacheln mit der durchbrochenen Vorderwand
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 293-304
Extent
293-304
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] FROLÍK, J., 1988: Archeologický výzkum na Hradčanském náměstí v r. 1944. Castrum Pragense 1, 137—173.

[2] HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů. AH 11/86, 489—503.

[3] HAZLBAUER, Z., 1988: Gotické a renesanční kachle z hradu Točníku. Zprávy Čs. společ. archeol. při ČSAV 33. Praha.

[4] HAZLBAUER, Z., v tisku: České gotické kachle s prořezávanou čelní stěnou.

[5] HAZLBAUER, Z.—CHOTĚBOR, P., 1988: Projekt ideální rekonstrukce gotických kamen z kachlů s prořezávanou čelní stěnou ze Sezimova Ústí pro MHRH v Táboře. Archív MHRH Tábor, Artcentrum a autoři.

[6] HAZLBAUER, Z.—CHOTĚBOR, P., 1991: Stavební rekonstrukce dvojích vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. AH 15/90, 361—383.

[7] HAZLBAUER, Z.—RICHTER, M., 1988: Kadluby pro výrobu gotických kamnových článků. Sborník Kruhu přátel Muzea hl. m. Prahy 1, 149—155.

[8] MICHNA, P. J., 1984: Gotische Kacheln aus Burg Melice in Mähren. Budapesti Régiségei XXVI, 87—110.

[9] MIKŠÍK, M.—HANYKÝŘ, V.—HAZLBAUER, Z., 1986: Studie podmínek výroby reliéfních ploch pozdně středověkých kachlů. AH 11/86, 505—513.

[10] RICHTER, M., 1978: Středověká keramika ze Sezimova Ústi. Katalog ke stejnojmenné výstavě v Bechyni. Hluboká n. Vlt.

[11] RICHTER, M., 1986: Sezimovo Ústí. A part of the project of investigation of Bohemian urban settlements. Archaeology in Bohemia 1981—1985, 229—236, Praha.

[12] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[13] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. stol. do počátku 16. stol. PA LIX, 543—578.

[14] SMETÁNKA, Z., 1988: Gotický prolamovaný kachel z Pražského hradu. Castrum Pragense 1, 177—180. Praha.