Hazlbauer, Zdeněk

Name variants:

Hazlbauer, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Article
Smitka, Josef; Hazlbauer, Zdeněk. Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 397–[407].

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 377–390.

Article
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Metrická variabilita u pozdně gotického římského kachle. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 561–573.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Motiv mořské víly — Meluziny — v ikonografii českých gotických reliefních kachlů. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 409–436.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 465–[482].

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 489–504.

Article
Vitanovský, Michal; Hazlbauer, Zdeněk. Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 539–550.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Signovaná a datovaná kamnářská matrice horažďovického hrnčíře Josefa Dobředěleje. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 389–396.

Article
Kocman, František; Hazlbauer, Zdeněk. Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 499–519.

Article
Hazlbauer, Zdeněk; Vitanovský, Michal; Volf, Petr. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 415–429.

Article
Hazlbauer, Zdeněk; Heidenreich, Milan; Lamr, Josef. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 387–402.

Article
Glosová, Michaela; Hazlbauer, Zdeněk; Volf, Petr. Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen z hradu Lichnice. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 457–[470].

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 421–445.

Article
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Středověké osídlení soutoku Labe s Jizerou. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 221–234.

Article
Mikšík, Michael; Hanykýř, Vladimír; Hazlbauer, Zdeněk. Studie podmínek výroby reliefních ploch pozdně středověkých kachlů. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 505–513.

Article
Pařík, Vojtěch; Hazlbauer, Zdeněk. Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 293–304.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Výtvarné varianty dosud neznámého kachlového motivu s náboženským obsahem. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 521–534.

Article
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 117–125.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Dračího řádu Zikmunda Lucemburského na vrcholně gotických středoevropských kachlích. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 387–[400].

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 453–[463].

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 345–362.