Lokační urbanismus

Title: Lokační urbanismus
Variant title:
  • Lokationsurbanismus
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 121-130
Extent
121-130
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ENNEN, E., 1972: Die Europäische Stadt des Mittelalters, Göttingen.

[2] HALL, T., 1978: Mittelalterliche Stadtgrundrisse, Stockholm.

[3] HONL, I.—PROCHÁZKA, E., 1978: Úvod do dějin zeměměřictví II. — Středověk, ČVUT Praha.

[4] LAVEDAN, P.—HUGUENEY, J., 1974: L'urbanisme au moyen age, Genève.

[5] LE GOFF, J., 1980: La ville médievale des Carolingiens a la renaissance, Paris.

[6] RADOVÁ, M., 1977: Poznatky a otázky o nejstarší zděné městské zástavbě plynoucí ze stavebního průzkumu sklepů, in: Sborník z celostátní konference středověké archeologie v Hradci Králové, Hradec Králové.

[7] RADOVÁ, M., 1981: Metody stavebně historického průzkumu obytných části sídel a jejich výsledky, in: Acta polytechnice — Práce ČVUT v Praze, 2/I, 1, s. 105—111.

[8] RICHTER, M., 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha.

[9] VELÍMSKÝ, T., 1989: K problematice počátků českých měst — prostorový vývoj a nejstarší zástavba, in: Archaeologia historica 14, s. 67—93.