Radová, Milada

Name variants:

Radová, Milada (preferred)
Radová-Štiková, Milada
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Radová-Štiková, Milada. Geometrie tetrakonchy. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 295–297.

Article
Radová-Štiková, Milada. Idensen: k úvahám nad západní tribunou románského kostela. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 281–287.

Article
Radová-Štiková, Milada. Ještě ke kostelu v Zahrádce u Ledče/Sáz.. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 347–352.

Article
Radová-Štiková, Milada; Hauserová, Milena. Lokační urbanismus. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 121–130.

Article
Radová-Štiková, Milada. Rotunda v Šiveticích (okr. Rožňava). Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 271–276.

Article
Radová-Štiková, Milada; Hauserová, Milena. Síňový dům. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 99–113.