Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně

Title: Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně
Variant title:
  • Vorläufige Ergebnisse der Rettungsgrabung auf dem Kapucínské náměstí (Kapuzinerplatz) Nr 5 und 8 in Brno
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 145-168
Extent
145-168
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BSŽ 1990: Brych, V.—Stehlíková, D.—Žegklitz, J., Pražské kachle doby gotické a renesanční. Katalog výstavy, PÚ SPPOP Praha.

[2] KONEČNÝ, L.—MERTA, J., 1976: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova. Archaeologia historica 1, s. 231—252.

[3] MERHAUTOVÁ, A., 1988: Skromné umění. Ostrovská zdobená terakota. Academia Praha.

[4] MĚCHUROVÁ, Z., 1988: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně. Časopis Moravského muzea LXXIII, s. s., s. 71—78.

[5] MICHNA, P., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci. Archaeologia historica 6, s. 333—360.

[6] NEKUDA, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských peci na Moravě. Časopis Moravského muzea XLVIII , s. s., s. 57—84.

[7] NEKUDA, V., 1964: Z dílen středověkých hrnčířů na Moravě. Katalog výstavy, Brno.

[8] NEKUDA, V.—REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Moravské museum a Muzejní spolek Brno.

[9] RICHTEROVÁ, J., 1981: Středověké kachle. Muzeum hlavního města Prahy.

[10] UNGER, I., 1988: Kölner Ofenkacheln. Die Bestände des Museums für angewandte Kunst und des KölnischenStadtmuseums. Kölnisches Stadt museum Köln.