Měchurová, Zdeňka

Name variants:

Měchurová, Zdeňka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 29.

Article
Měchurová, Zdeňka. 13. seminář industriální archeologie v Brně. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 468.

Article
Měchurová, Zdeňka. 4. ročník setkání moravských archeologů v Brně. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 638–639.

Article
Urbanová, Petra; Vachůt, Petr; Měchurová, Zdeňka. Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. 219–232.

Article
Měchurová, Zdeňka. Archeologický seminář v Mokřinkách u Opavy. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 420–421.

Article
Měchurová, Zdeňka. [Ausgrabungen in Minden. Bürgerliche Stadtkultur des Mittelalters und der Neuzeit]. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 646–649.

Chapter
Měchurová, Zdeňka; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Drobná keramická plastika. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 322–349.

Article
Měchurová, Zdeňka. Drobná středověká plastika koníčka na Moravě : úvahy a postřehy. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 173–187.

Article
Měchurová, Zdeňka. [F. Daim, Das awarische Gräberfeld von Leobersdorf, Nö]. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 526–528.

Article
Měchurová, Zdeňka. Jak se pracovalo na poli : srovnání zemědělského nářadí ze zaniklých středověkých vsí s etnografickými sbírkami. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 129–144.

Article
Měchurová, Zdeňka. [Joachim Werner, Der Schatzfund von Vrap in Albanien.]. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 432–433.

Chapter
Měchurová, Zdeňka. K archeologii na Slezskoostravském hradě. In: Hrad jako technický problém : technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel : Brno 20. listopadu 2007. 2011, pp. 75–88.

Article
Měchurová, Zdeňka. Konference "Brno před rokem 1243" v Brně. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 469–470.

Article
Měchurová, Zdeňka. Loštická keramika z archeologického výzkumu brněnského hradu Špilberka. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 89–97.

Chapter
Měchurová, Zdeňka. Motiv větévky vinné révy (?) na zemědělském nářadí. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 51–57.

Article
Měchurová, Zdeňka. Nálezy bronzových předmětů ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov). Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 473–488.

Article
Měchurová, Zdeňka. Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 747–766.

Article
Měchurová, Zdeňka; Selucká, Alena; Zmrzlý, Martin. Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 285–297.

Article
Měchurová, Zdeňka. Pracovní seminář "Terminologie středověké keramiky a problematika numerického kódu". Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 389–390.

Article
Měchurová, Zdeňka. Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 145–168.

Article
Měchurová, Zdeňka. Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (okr. Vyškov).. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 289–297.

Article
Měchurová, Zdeňka; Selucká, Alena. Řetízek se závěsky z hradu Veveří u Brna. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 35–47.

Article
Měchurová, Zdeňka. Součásti uzdění koně ve velkomoravském období. Archaeologia historica. 1984, vol. 9, iss. [1], pp. 263–292.

Article
Měchurová, Zdeňka. Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 95–107.

Article
Měchurová, Zdeňka. Vybíjené ornamenty na středověkých sekerách. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 619–630.