1

Title: Sacra
Year: 2010
Volume: 8
Issue: 1
Publication year
2010
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 4
Kundt, Radek
PDF
Studie
Title Document
Buddhismus v Brně : kvalitativní výzkum | 5–25
Černá, Petra; Lang, Martin
PDF
Brněnská mešita a muslimská obec očima Brňanů | 26–45
Melichárek, Tomáš
PDF
Kognitivní analýza a interpretace, aneb, Jak (ne)dělat výzkum alternovaných stavů vědomí? | 46–61
Kotherová, Silvie
PDF
Rozhledy a polemika
Title Document
Rozhovor s Jesperem Sørensenem | 62–68
Sørensen, Jesper; Redakce Sacra
PDF
Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů : analýza diskurzivity | 69–79
Beláňová, Andrea
PDF
Možnost univerzální definice náboženství : širší kontext problému | 80–86
Klocová, Eva
PDF
Zprávy a recenze
Title Document
Japonský den v Praze | 87–89
Tlčimuková, Petra
PDF
University of Vermont, místo, kde stačí říct, že jste z Brna | 90–93
Šťastná, Kateřina
PDF
Reportáž z fakultního a mezinárodního (česko-slovenského) kola Studentské vědecké konference 2010 | 94–97
Vrzal, Miroslav
PDF
Religionistická exkurze, jaro 2010 | 98–103
Bauer Horská, Petra
PDF
Konference: Náboženství ve veřejném prostoru – podoby reprezentací religiozity, 5. května 2010, Olomouc | 104–106
Vondráčková, Šárka
PDF
Vědecký seminář: Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev, 9.–10. prosince 2009, Bratislava | 107–109
Polifková, Barbora
PDF
Rukopisy z Nag Hammádí v češtině | 110–113
Kaše, Vojtěch
PDF
[Fárek, Martin. Hnutí Haré Kršna: institucionalizace alternativního náboženství] | 114–117
Tomeš, Martin
PDF
Výběr z nově vyšlých titulů | 118–121
Klocová, Eva
PDF
Religionistický komiks | 122–126
Žaloudková, Hana
PDF