Vkládání hradů do starších českých měst

Title: Vkládání hradů do starších českých měst
Variant title:
  • Die Einfügung von Burgen in ältere böhmische Städte
  • Incorporation of Castles into Older Czech Towns
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 199-210
Extent
199-210
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek podává přehled o dokladech vkládání nových hradů do organismu již existujících českých středověkých královských i poddanských měst. V takovém případě se hrad k městskému areálu a jeho opevnění buď mohl přiložit zvenčí (např. Litoměřice), nebo naopak za cenu mnohdy značně drastického zásahu do stávající urbanistické situace mohl zaujmout část vnitřní plochy města (Hrádek na Zderaze, Soběslav, Úštěk, Hrádek v Kutné Hoře, Prachatice, Králův dvůr na Starém Městě Pražském, Kolín nad Labem).
The article presents an overview of the insertion of new castles into the organism of existing Czech medieval royal and serf towns. In these cases, a castle was either attached to the town area and its fortifications from the outside (e.g. Litoměřice), or occupied part of the internal town area (Hrádek at Zderaz, Soběslav, Úštěk, Hrádek in Kutná Hora, Prachatice, Králův dvůr in Prague's Old Town, Kolín nad Labem), at the expense of frequently drastic interference into the existing urban layout.
References
[1] DURDÍK, T., 1986: Hrady Václava IV. v Pražských městech a jejich nejbližším okolí – Die Burgen von Wenzel IV. in den Prager Städten und in ihrer nächsten Umgebung, Documenta Pragensia VI, 24–46.

[2] DURDÍK, T., 1994: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Wien–Köln–Weimar; Prag.

[3] DURDÍK, T., 1995: Královské hrady a královská města v Čechách 13. století – Königliche Burgen und königliche Städte in Böhmen im 13. Jahrhundert, AH 20, 331–337.

[4] DURDÍK, T., 1996a: Burgen des mitteleuropäischen Kastelltyps, Forschungen zu Burgen und Schlösser 2. Burgenbau im späten Mittelalter, 177–184. München–Berlin.

[5] DURDÍK, T., 1996b: Die Kommenden und Burgen der Ritterorden in Böhmen, Castrum Bene 5, 39–60.

[6] DURDÍK, T., 1997: Castles in the air – king Wenceslas IV s residences in the cities of Prague, IBI Bulletin 50, 133–140.

[7] DURDÍK, T., 1999a: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[8] DURDÍK, T., 1999b: Die Burgen in der böhmischen mittelalterlichen Städten – Castles in medieval Bohemian towns, Castrum Bene 6, 41–72.

[9] DURDÍK, T., 2001a: Königliche Burgen und Städte in Böhmen des 13. Jahrhunderts – Royal Castles and Royal Towns in the 13th Century Bohemia, CMB 3–4, 41–48.

[10] DURDÍK, T., 2001b: Castell: tipologia centro-europea, EN Bulletin 54, 125–130.

[11] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[12] DURDÍK, T., 2003a: Hrady Václava II. – Burgen des Wenzel II. – Castles of Wenceslas II., ZPP 63, 105–109, 140, 142, 143.

[13] DURDÍK, T., 2003b: Hrad v Kolíně v rámci české hradní architektury doby husitské, Lapis refugii 2/2003, 2–9.

[14] DURDÍK, T., 2003c: Hrady na Šumavě. In: Šumava. Příroda – historie – život, 435–448. Praha.

[15] DURDÍK, T., 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha.

[16] DURDÍK, T., 2006: Burgeneinbau in ältere Städte Böhmens – Insertion of Castles into Older Czech Towns, CMB.

[17] DURDÍK, T., 2008: Burgen Königs Wenzel IV. in der Prager Städten, Forschungen zu Burgen und Schlösser 11, v tisku.

[18] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1985–1986: Ke stavební podobě hradu v Úštěku, Litoměřicko XXI–XXII, 77–95.

[19] LANCINGER, L.–MUK, J., 1989: Hradní palác v Soběslavi – Burgpalas in Soběslav, CB 1, 159–169.

[20] LORENC, V., 1973: Nové Město pražské. Praha.

[21] MACEK, J.–SMETANA, J.–TOMAS, J., 1996: Litoměřice. Historický atlas měst české republiky. Svazek č. 1. Praha.

[22] MACEK, P., 1989: Městský hrad v Litoměřicích – Stadtburg in Litoměřice, CB l, 171–l83.

[23] MUK, J.–MUKOVÁ, J.–URBAN, J., 1990: Kolín zámek. Stavebně historický průzkum. Pasport SÚRPMO Praha, rkp.

[24] RAZÍM, V., 2003: K základním otázkám stavebního vývoje hradu v Kolíně nad Labem – Zu den grundlegenden Fragen der Bauentwicklung der Burg in Kolín an der Elbe, PSČ 17/2, 28–44.

[25] SCHUBERT, A., 2003: Průvodce stavební historií hradu a zámku v Kolíně. In: Historické proměny kolínského zámku, 15–30. Kolín.

[26] ŠAMÁNKOVÁ, E., 1951–1952: Stavební vývoj kutnohorského Hrádku, ZPP XI–XII, 282–300.

[27] ULIČNÝ, P., 2004: Opevnění města Jičína v 16. století – Die Befestigung der Stadt Jičín im 16. Jahrhundert, PRP XI/I, 126–143.