Durdík, Tomáš

Name variants:

Durdík, Tomáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 46.

Article
Durdík, Tomáš. Archeologické doklady hrázděných konstrukcí na českých hradech. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 141–152.

Article
Durdík, Tomáš; Smetánka, Zdeněk. Archeologický výzkum husitských Čech. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 7–12.

Article
Durdík, Tomáš; Klápště, Jan; Sommer, Petr. Archeologie a architektura. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 11–24.

Article
Durdík, Tomáš. Brány hradu Pořešín. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 695–709.

Article
Durdík, Tomáš. Bronzová hlavice palcátu z Plzně. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 419–424.

Article
Durdík, Tomáš. Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 471–478.

Article
Durdík, Tomáš. Hrad Karlík. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 221–231.

Article
Durdík, Tomáš; Frolík, Jan. Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 367–378.

Article
Durdík, Tomáš. Hrádek u Podmok (Kozohlod). Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 147–153.

Article
Durdík, Tomáš; Bolina, Pavel. Hrady pražského biskupství (arcibiskupství). Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 291–306.

Article
Durdík, Tomáš. K chronologii keramiky 14.– počátku 15. století ve východní části středních Čech. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 361–368.

Article
Durdík, Tomáš. K chronologii obytných věží českého středověkého hradu. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 221–228.

Article
Durdík, Tomáš. K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 283–295.

Article
Durdík, Tomáš; Krušinová, Lenka. K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 127–142.

Article
Durdík, Tomáš. K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 259–265.

Article
Durdík, Tomáš. K problematice možného ovlivnění středoevropské hradní architektury křížovými výpravami do Svaté země. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 7–25.

Article
Durdík, Tomáš. K problematice pohraničních tzv. horských hrádků. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 343–356.

Article
Durdík, Tomáš. K původu kastelů středoevropského typu. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 233–255.

Article
Durdík, Tomáš. K výskytu bíle malované keramiky v Čechách. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 211–214.

Article
Durdík, Tomáš; Frolík, Jan. Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi. Archaeologia historica. 1981, vol. 6, iss. [1], pp. 107–115.

Article
Durdík, Tomáš; Kašpar, Vojtěch. Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 79–89.

Article
Durdík, Tomáš. Keramická polychromovaná plastika z hradu Žebráku. Archaeologia historica. 1984, vol. 9, iss. [1], pp. 293–298.

Article
Durdík, Tomáš. Královské hrady a královská města v Čechách 13. století. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 331–[337].

Article
Durdík, Tomáš. Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 217–228.

Article
Durdík, Tomáš. Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 41–52.