2

Title: Sacra
Year: 2016
Volume: 14
Issue: 2
Issue title
Pohanství
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 5–6
Vrzal, Miroslav; Vencálek, Matouš
PDF
Studie – Articles
Title Document
Modern Pagan religious conversion revisited | 7–17
Galtsin, Dmitry
PDF
Kontrakulturní tvorba Thursatrú : Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu | 18–36
Mokrý, Matouš
PDF
Nejsou rohy jako rohy : vztah moderního pohanství a satanismu | 37–53
Vrzal, Miroslav; Vencálek, Matouš
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Interview with Michael Strmiska | 54–68
Strmiska, Michael; Puchovský, Michal; Vencálek, Matouš
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Paganism and Politics: Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe : 3–4 June 2016, Brno, Czech Republic | 69–73
Seifertová, Hana
PDF
Recenze – Book reviews
Title Document
Behringer, Wolfgang (2016). Čarodějnictví: Globální historie | 74–80
Matis, Ondřej
PDF
Weston, Donna and Bennett, Andy (Eds.) (2014). Pop Pagans: Paganism and Popular Music | 81–84
Vrzal, Miroslav
PDF
Výběr z titulů z oblasti akademického studia pohanství | 85–88
Vencálek, Matouš; Vrzal, Miroslav
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [89]
PDF