1

Title: Sacra
Year: 2008
Volume: 6
Issue: 1
Publication year
2008
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 4
Chalupa, Aleš
PDF
Studie
Title Document
Syntéza kognitivní vědy o náboženství a kognitivní archeologie : nová perspektiva studia pravěkých náboženských systémů? | 5–26
Havelka, Rudolf
PDF
Slepé uličky religionistiky : metodologické problémy religionistiky a kognitivní přístup jako možné řešení | 27–40
Blaško, Jan
PDF
Dvě církve, dva sbory a život v nich : českobratrská církev evangelická a církev bratrská v sociologické komparaci | 41–57
Závorková, Petra
PDF
Rozhledy a polemika
Title Document
Religiozita religionistů | 58–70
Vrzal, Miroslav
PDF
Zprávy a recenze
Title Document
Možnosti buddhologického studia v indické Dharamsále (Library of Tibetan Works and Archives) | 71–79
Trávníček, Kryštof
PDF
Alláh, olivy a solidarita – pár postřehů z mého studijního pobytu v Ispartě | 80–81
Svačinková, Radka
PDF
Pravda o Erasmu (Lipsko, podzimní semestr 2007) | 82–85
Nosková, Andrea
PDF
Ovládne brněnskou religionistiku kognitivní věda? : reportáž z fakultního kola SVK 2008 | 86–87
Polívka, Jan
PDF
Studentská vědecká konference: česko-slovenské kolo (Seč 20.–22. května 2008) | 88–90
Šťastná, Kateřina
PDF
Studentská vědecká konference a Sacra : libůstky intelektuálních snobů, nebo smysluplné počiny? | 91–92
Havelka, Rudolf
PDF
Religionistická exkurze jaro 2008 (RLB303) | 93–94
Nosková, Andrea; Kvíčalová, Anna
PDF
Orientalia Antiqua Nova VIII (Plzeň, 14.–15.2.2008) | 95–96
Chalupa, Aleš
PDF
Nově vyšlé knihy s religionistickou tematikou | 97–98
Havelka, Rudolf
PDF
Religionistický komiks | 99–100
Machová, Lenka
PDF