2

Title: Sacra
Year: 2019
Volume: 17
Issue: 2
Publication year
2019
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Úvodník – Editorial
Title Document
[Úvodník] | 5
Menšíková, Tereza
PDF
Studie – Articles
Title Document
Spiritualita Colina H. van Eeckhouta a Church of Ra : dualita a bolest | 6–22
Nenadalová, Jana
PDF
Eseje – Essays
Title Document
Vánoce mezi komercí a rodinou | 23–30
Bečka, Hynek
PDF
Etnocentrismus jako součást klasifikací : srovnání konstrukce hinduismu a středověkých herezí | 31–37
Král, Jan
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Zpráva o konferenci Metal, okultura, umění | 38–40
Šrajer, Petr
PDF
Zpráva z 18th International conference on Maharashtra | 41–43
Menšíková, Tereza
PDF
Doctoral conference: Sacred Locations : Spaces and Bodies in Religion | 44–46
Puchovský, Michal
PDF
Recenze – Book reviews
Title Document
Výběr z nově vydaných titulů | 47–51
Menšíková, Tereza
PDF