Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010

Title: Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010
Variant title:
  • Information literacy activities at Masaryk University Campus Library in 2010
Source document: ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 164-169
Extent
164-169
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Knihovna univerzitního kampusu (KUK) Masarykovy univerzity (MU) od svého vzniku poskytuje informačně-vzdělávací služby (IV) vyučujícím a studentům působícím v Univerzitním kampusu Bohunice. V roce 2010 knihovna vyučovala pro lékařskou fakultu tři předměty IV pro více než 300 studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů. Kromě výuky poskytuje knihovna i jednorázová školení, v nichž seznamuje vyučující a studenty lékařské a přírodovědecké (chemie) fakulty a fakulty sportovních studií s možnostmi vyhledávání, získávání a vyhodnocování odborných informací a s problematikou publikační a citační etiky. Knihovna se aktivně podílí na vytváření elektronických výukových materiálů, které zpřístupňuje na svém webu. Své zkušenosti z informačního vzdělávání průběžně zveřejňuje na odborných konferencích a seminářích. V rámci mezinárodních mobilitních programů získává knihovna informace o zkušenostech s IV v zahraničních knihovnách (Cádiz, Cardiff, Karlstad).
Since its opening the Masaryk University Campus Library (MUCL) offers information literacy (IL) education services to teachers and students at the University Campus Bohunice. In 2010 there have run three IL courses at MUCL for more than 300 students in bachelor's, master's and doctoral programmes at the Faculty of Medicine. The library also gives single lectures on searching and evaluation of scientific information and publication and citation ethics. In additon the library creates electronic education materials that are accessible on the MUCL website. MUCL presents its experience of IL education on special conferences and seminars and get experiences of other libraries in this field using international mobility programmes (Cádiz, Cardiff, Karlstad).