Jak čeští samovydavatelé publikují a šíří své elektronické knihy : výsledky kvalitativního šetření

Title: Jak čeští samovydavatelé publikují a šíří své elektronické knihy : výsledky kvalitativního šetření
Variant title:
  • Publishing and distribution of electronic books written by Czech self-publishing authors : results of qualitative research
Source document: ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 2, pp. 52-69
Extent
52-69
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Article
Language
License: CC BY 3.0 CZ
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Účel – Článek prezentuje metodologii a výsledky šetření zaměřeného na české autory, kteří sami (tj. bez nakladatelů) publikují elektronické knihy z oblasti beletrie. Počet beletristických děl vydaných samotnými autory v elektronické podobě v českém prostředí roste a v roce 2018 dosahuje pravděpodobně několika tisíc titulů. Studie analyzuje příčiny vedoucí k elektronickému self-publishingu, vnímání tohoto fenoménu samotnými autory, možnosti a postupy používané při self-publishingu, a také propagaci a následné šíření takto vydaných děl. Design/metodologie/přístup – Kvalitativní výzkum, polostrukturovaný rozhovor. Výsledky – Výsledky studie naznačují, že primárním (avšak ne jediným) důvodem pro self-publishing je odmítnutí spisovatele ze strany nakladatele. Elektronická forma vydávání je preferována nad papírovou především díky své jednoduchosti a nízkým nákladům. Zkoumaní autoři uvádějí, že jejich záměrem je v budoucnu vydat papírovou knihu u nakladatele, a že elektronický self-publishing je spíše (i když ne vždy) východiskem z momentální situace než záměrně zvoleným řešením. Při elektronickém samovydávání vykonávají zkoumaní autoři potřebné činnosti sami, případně k různým činnostem využívají blízké osoby ze svého okolí. Pohled na propagaci a šíření vydaných e-knih se mezi autory různí; někteří toto považují za důležité, jiní nikoli. Pokud autoři svoje e-knihy propagují, využívají k tomu především prostředky dostupné zdarma na internetu. Někteří zkoumaní autoři své e-knihy na internetu cíleně rozšiřují (e-knihy jsou potom dostupné na více různých webových stránkách, elektronických obchodech apod.), jiní autoři tuto činnost nepovažují z různých důvodů za důležitou. Originalita/hodnota – V České republice se jedná o první výzkum zaměřený na téma self-publishingu elektronické literatury. Výzkum slouží jako zdroj informací o motivech pro elektronický self-publishing a o vnímání této oblasti ze strany samotných autorů.
Purpose – The article presents methodology and results of a survey focused on Czech fiction writers who publish their e-books without traditional publishers. Number of Czech literary fiction texts that has been published by their authors in electronic form is growing and in 2018 it probably reaches several thousand titles. The survey deals with causes that result in electronic self-publishing, analyses perception of this phenomenon by author themselves and gives insights into options and techniques employed in self-publishing and into marketing and distribution of self-published e-books. Design/methodology/approach – Qualitative research, semi-structured interview. Results – Results suggest that the primary (although not the only) factor that leads to self-publishing is rejection by a publisher. E-book form is preferred over paper form primarily due to ease of the publishing process and lower costs. Surveyed authors state that, in the future, their aim is to publish paper books with publishers and that electronic self-publishing is rather (even if not in all cases) a solution of their present problems than a deliberately chosen approach. In the process of self-publishing, surveyed authors perform the necessary activities by themselves, or, in some cases, employ family members, friends and acquaintances. There are differences regarding promotion and dissemination of published e-books: some of the authors consider these activities important, others not. The authors that actually promote their e-books primarily use freely available online tools. Some of the surveyed authors intentionally disseminate their e-books which are then available on more websites, online bookstores etc., while other authors do not consider this activity important. Originality/value – This survey is the first of its kind conducted in Czech Republic. It provides information about writer's motivations for electronic self-publishing and about writer's perceptions of this phenomenon.
References
[1] Dickerson, K. (2015). The surprising story of how Andy Weir's self-published book 'The Martian' topped best seller lists and got a movie deal. Dostupné z http://www.businessinsider.com/how-andy-weirs-the-martian-became-so-successful-2015-6

[2] Disman, M. (2000). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.

[3] Ha, T.-H. (2018). Are ebooks dying or thriving? The answer is yes. Dostupné z https://qz.com/1240924/are-ebooks-dying-or-thriving-the-answer-is-yes/

[4] Haines, D. (2018). There Are Now Over 5 Million Kindle Ebooks On Amazon. Dostupné z https://justpublishingadvice.com/there-are-now-over-5-million-kindle-ebooks/

[5] Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[6] Ogorek, K. (2010). Democratization or Be Damned. Dostupné z http://www.theindependentpublishingmagazine.com/2010/12/democratization-or-be-damned.html

[7] Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada.

[8] Švaříček, R. & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Praha: Portál.

[9] Thomlison, A. (2015). Digital Self-publishing as Planned Behaviour: Authors' Views on E-book Adoption (Diplomová práce). Dostupné z https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/32512/1/Thomlison_Adam_2015_thesis.pdf