Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot

Title: Anton Pavlovič Čechov jako strážce hodnot
Author: Dohnal, Josef
Source document: Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 16-22
Extent
16-22
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Stať je zaměřena na sledování možnosti uplatnění/zachycení/implikaci hodnot a hodnotového žebříčku v literárním díle, speciálně pak v prózách Antona Pavloviče Čechova. V závěru autor konstatuje, že tento ruský spisovatel volí nepřímé zobrazování hodnotových soudů a nutí tak čtenáře přijímat hodnotové soudy.
Статья направлена на изучение возможности применить/изобразить/внушать ценности в произведении художественной литературы, отчасти в прозах Антона Павловича Чехова. Автор в заключении статьи утверждает, что русский писатель применяет косвенное изображение ценностных суждений и заставляет таким способом самого читателя решать о ценностях.