hodnoty

Poledňová, Ivana; Stránská, Zdenka; Stehnová, Zuzana. Některé osobnostní charakteristiky uchazečů o studium psychologie
Jelínková, Jana; Tyrlík, Mojmír. Typologie hodnot u vysokošolských studentek
Slováčková, Zuzana; Klimusová, Helena; Dosedlová, Jaroslava. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku