On the project of Czech Music Dictionary of Persons and Institutions

Title: On the project of Czech Music Dictionary of Persons and Institutions
Author: Macek, Petr
Source document: Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 2, pp. 55-62
Extent
55-62
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study recapitulates the results of activities of the Centre for Music Lexicography under the patronage of Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, and especially its key project, the Czech Music Dictionary of Persons and Institutions. Initial works started in 2000 and next year is the 20th anniversary.
Note
This article is being published with support of the research project GA17-00301S Český hudební slovník osob a institucí. Hudební instituce.
References
[1] FUKAČ, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří – MACEK, Petr. Předmluva. In Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, pp. 5–10.

[2] FUKAČ, Jiří. Lexikografie. In FUKAČ, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří – MACEK, Petr (eds.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, pp. 495–499.

[3] MACEK, Petr – POLEDŇÁK, Ivan. In memoriam on the seventieth birhday of Jiří Fukač. Musicologica Brunensia, 2006, ANNUS 2003–2005, H 38–40, pp. 7–13.

[4] MACEK, Petr. Česká hudební lexikografie a elektronické informační zdroje. In Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba: Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Editor Juraj Lexmann. 1st ed. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2006, pp. 77–87. ISBN 80-89135-07-2.

[5] MACEK, Petr. Česko-slovenská lexikografická spolupráce v minulém století. Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, 2007, vol. 33, 3–4, pp. 535-540. ISSN 1335-2458.

[6] MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Pravidla pro autory / Seznam zkratek. Aktualizovaný stav 2010. Metodika. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, vol. 45, 1–2, pp. 281–297. ISSN 1212-0391.

[7] MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Hudební interpreti. 1st ed. Praha – Brno: Koniasch Latin Press – Masarykova univerzita, 2011. 1530 pp. Musicologica.cz, vol. 5. ISBN 978-80-86791-94-4.

[8] MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Hudební publicisté, muzikologové a autoři textů o hudbě. 1st ed. Praha – Brno: Koniasch Latin Press – Masarykova univerzita, 2011. 2169 pp. Musicologica.cz, vol. 3. ISBN 978-80-86791-95-1.

[9] MACEK, Petr, Simona SEDLÁČKOVÁ a Petr KALINA. Český hudební slovník osob a institucí. Metodika hudebně lexikografické práce. Pravidla pro autory – seznam zkratek – aktualizovaný stav. 2012.

[10] MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona KOSTRHUNOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí 2012. 1st ed. Praha – Brno: Koniasch Latin Press – Masarykova univerzita, 2012. 850 pp. Musicologica.cz, vol. 6. ISBN 978-80-87773-01-7.

[11] MACEK, Petr a Petr KALINA. Interpreti artificiální hudby v Českém hudebním slovníku osob a institucí. Muzikologické fórum: časopis České společnosti pro hudební vědu, Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2014, vol. 3, 1–2, pp. 287–289. ISSN 1805-3866.

[12] MACEK, Petr, Petr KALINA a Šárka ZAHRÁDKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí: hudební skladatelé. Brno: Masarykova univerzita – KLP (Koniasch Latin Press), 2016. 1450 pp. Musicologica.cz, vol. 7. ISBN 978-80-87773-45-1.

[13] MACEK, Petr. Music Lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 52, No. 2, pp. 43–48. ISSN 1212-0391. DOI 10.5817/MB2017-2-5. |

[14] VYSLOUŽIL, Jiří – FUKAČ, Jiří. Nárys dokumentačního zajištění základních úkolů československé hudební lexikografie. Hudební věda, 1968, 5, No. 2, pp. 296–305.

[15] VYSLOUŽIL, Jiří. K tradicím a současným úkolům naší hudební lexikografie. Opus musicum, 1970, 2, No. 2, pp. 33–36, No. 3, pp. 65–69.