Karel Vetterl a počátky brněnského rozhlasového vysílání

Title: Karel Vetterl a počátky brněnského rozhlasového vysílání
Author: Macek, Petr
Source document: Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 1, pp. [79]-85
Extent
[79]-85
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study recapitulates the work of Czech musicologist and folklorist Karel Vetterl (1889–1979) in the Brno Radio. Vetterl worked for the Brno Radio from 1927 to 1946, his career progressed from programme assistant through the manager of music programmes to the director of the whole Brno Radio. After the war he was discharged for political reasons. Vetterl, one of the first pupils of Vladimír Helfert at the Brno University and his close collaborator, became one the main names among those responsible for programme production in the Brno Radio, which he made a modern radio institution of nationwide importance.
References
[1] Archiv Českého rozhlasu, Praha (osobní složka Karla Vetterla, materiály k brněnské pobočce, zápisy z programových konferencí).

[2] JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha, 2003.

[3] MACEK, Petr. Rozhlasové působení Karla Vetterla. In Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 55, H 41, s. 83–94.

[4] PATZAKOVÁ, Anna. Prvních deset let československého rozhlasu. Praha, 1935.

[5] PEČMAN, Rudolf. Karel Vetterl jako hudební historik a muzikolog. In Živý odkaz Karla Vetterla, 1889–1979. Brno 1993, s. 23–36.

[6] Soukromý archiv Vladimíra Vetterla, Brno (korespondence).

[7] TONCROVÁ, Marta. K činnosti Karla Vetterla v brněnském Radiojournalu. In Živý odkaz Karla Vetterla, 1889–1979. Brno 1993, s. 131–137.

[8] VETTERL, Karel. Hudební programy v rozhlase. Radiojournal, 1930, roč. 8, č. 25, s. 1.

[9] VETTERL, Karel. K sociologii hudebního rozhlasu. Musikologie I, Praha – Brno: Melantrich – Pazdírek 1938, s. 27–44.

[10] VETTERL, Karel. Z korespondence učitele svému žákovi. In SPFFBU, H 9, 1974, s. 53–56.

[11] VETTERL, Vladimír. Karel Vetterl a rozhlas – vzpomínky syna na otce. Národopisná revue, 1998, roč. 7, č. 3, s. 189–190.