La mensa en marbre et l'altar maius de la cathédrale romane de Naples au cours des XIe et XIIe siècles

Title: La mensa en marbre et l'altar maius de la cathédrale romane de Naples au cours des XIe et XIIe siècles
Variant title:
  • Mramorová menza a altar maius románské katedrály v Neapoli v 11. a 12. století
Source document: Convivium. 2014, vol. 1, iss. 1, pp. 136-151
Extent
136-151
  • ISSN
    2336-3452 (print)
    2336-808X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
fulltext is not accessible
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The discovery of the altar table of the Romanesque cathedral of Naples is a significant archaeological find. The object is a large slab of white Proconnesian marble preserved in the antiquarium of what is now the chapel of Santa Restituta. This paper studies the historical and historiographical context of this object and places the altar maius of the Romanesque cathedral of Naples in the artistic and liturgical context of eleventh and twelfth century southern Europe.
Znovunalezení oltářní menzy románské katedrály v Neapoli je velkou událostí. Jedná se o velkou desku z bílého prokonnéského mramoru, která je uchována v lapidáriu dnešní kaple sv. Restituty. Autor tohoto článku se zabývá historickým a historiografickým kontextem tohoto objektu a umísťuje altar maius románské katedrály v Neapoli do uměleckého a liturgického kontextu jižní Evropy 11. a 12. století.