Rejstřík místní

Title: Rejstřík místní
Author: Macůrek, Josef
Source document: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 325-332
Extent
325-332
Type
Index
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A