Adamec, Přemysl

Name variants:

Adamec, Přemysl (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Adamec, Přemysl. Aktuální členění a generovnání vícezákladových vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, vol. 29, iss. A28, pp. 167–169.

Chapter
Adamec, Přemysl. K některým otázkám srovnávací syntaxe běžně mluvených projevů. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 339–341.

Chapter
Adamec, Přemysl. K otázce uplatnění větných členů v strukturních popisech jazyka. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 111–114.

Chapter
Adamec, Přemysl. Ke vztahu mezi propozicí, kategorií určenosti a aktuálním členěním. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 201–203.

Chapter
Adamec, Přemysl. Tři roviny modálnosti a jejich vztah k aktuálnímu členění. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 141–147.