Balbinderová, Milena

Name variants:

Balbinderová, Milena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Balbinderová, Milena. Kapitola z portrétu Emy Pechové : na vrcholu 1918-1935. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. 1984, pp. 73–79.