Bartula, Czesław

Name variants:

Bartula, Czesław (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Chapter
Bartula, Czesław. Głos v dyskusji. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 420–421.

Chapter
Bartula, Czesław. Uwagi o zasobie struktur zdania pojedynczego v języku staro-cerkiewno-słowiańskim : (przyczynek do składni prasłowiańskiej i porównawczej języków słowiańskich). In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 375–380.

Chapter
Bartula, Czesław. К вопросу о языковой модальности. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 282–283.

Chapter
Bartula, Czesław. Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 297–302.