Bednářová, Dana

Name variants:

Bednářová, Dana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Bednářová, Dana. Můžeme ovlivnit tělesné sebepojetí a kvalitu života prostřednictvím prožitku?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 41–47.