Bialeková, Darina

Name variants:

Bialeková, Darina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Bialeková, Darina. K otázke uzemného rozšírenia slovanských ozdobných kovaní s puklicou v 9. storočí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35, pp. 41–52.

Article
Bialeková, Darina. Osídlenie oblastí so surovinovými zdrojmi na Slovensku v 9.—11. storočí. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 11–17.

Chapter
Bialeková, Darina. Železný česák z Pobedima. In: Konference Pohansko 1999 : 40 let od zahájení výzkumu slovanského hradiska Břeclav-Pohansko : Břeclav-Pohansko 3.-4.VI.1999. 2001, pp. 143–150.