Blajerová, Miroslava

Name variants:

Blajerová, Miroslava (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj. Demografie mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic a některé poznatky z antropologického výzkumu. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 457–473.

Article
Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj. K demografii raně středověkých pohřebišť v Čechách na příkladu Radomyšle u Strakonic. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 399–418.