Burian, Jaroslav

Name variants:

Burian, Jaroslav (preferred)
Бypиaн, Яpocлaв
Буриян, Ярослав
Content type
Displaying 1 - 25 of 35.

Article
Burian, Jaroslav. Druhové a komposiční rysy románu Život Klima Samgina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 120–131.

Article
Wollman, Frank. Jednota obsahu a formy a umělecká struktura ve srovnávacím bádáni slovesném : (diskusní stať k IV. sjezdu slovanských filologů v Moskvě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 5–14.

Article
Závodský, Artur. K problematice slovesných druhů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, vol. 5, iss. D3, pp. 28–54.

Article
Burian, Jaroslav. Ke stylistickým a kompozičním zvláštnostem "Okurovského cyklu" M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 111–119.

Article
Burian, Jaroslav. K některým otázkám postav a kompozice v románových dílech M. Gorkého : (Foma Gordějev, Tři). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 35–48.

Article
Pečman, Rudolf. Zur Leningrader Handschrift der letzten Oper Josef Myslivečeks. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1966, vol. 15, iss. H1, pp. 121–134.

Article
Pelikán, Jarmil; Burian, Jaroslav. [Mackiewicz, Stanisłav. Dostojewski]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 120–123.

Article
Burian, Jaroslav. O některých postavách románu Život Klima Samgina M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 42–49.

Article
Novák, Přemysl. Odkaz Leoše Janáčka Filosofické fakultě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, vol. 6, iss. F1, pp. 77–101.

Article
Krystýnek, Jiří. Ondrášovská pověst v literatuře české a polské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, vol. 5, iss. D3, pp. 65–82.

Article
Burian, Jaroslav. Paзвитиe pyccкoгo poмaнa XX в.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 81–90.

Article
Burian, Jaroslav. Poéma N.A. Někrasova a sovětská poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 39–42.

Article
Štěpaník, Karel. The reflection of social reality in Keats's poems and letters. Brno studies in English. 1959, vol. 1, iss. 1, pp. 69–101.

Article
Kocmanová, Jessie. The revolt of the workers in the novels of Gissing, James and Conrad. Brno studies in English. 1959, vol. 1, iss. 1, pp. 119–143.

Chapter
Burian, Jaroslav; Mikulášek, Miroslav. Rusistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 85–88.

Article
Hošek, Radislav; Velkov, Velizar. Ein Tesserarius von Durostorum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 118–120.

Article
Burian, Jaroslav. Tradice historickotypologické metody v literární vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 5–17.

Chapter
Burian, Jaroslav. Tvarová problematika Gorkého Podniku Artamonových. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, pp. 487–497.

Chapter
Burian, Jaroslav. Tvarová problematika románu Matka M. Gorkého. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, pp. 237–247.

Article
Burian, Jaroslav. Typizační a jiné tvárné postupy v románě Život Klima Samgina M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 141–154.

Article
Burian, Jaroslav. Vědecká konference Padesát let sovětské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 221–222.

Article
Hošek, Radislav. Verber tortum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 167–170.

Article
Vysloužil, Jiří. Vizovská folklorní lokalita. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1966, vol. 15, iss. H1, pp. 87–119.