Čapek, Ladislav

Name variants:

Čapek, Ladislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Čapek, Ladislav; Militký, Jiří. Dřevěná konstrukce domu z Českých Budějovic z první poloviny 14. století. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 129–146.

Article
Čapek, Ladislav; Orna, Jiří; Slavíček, Karel; Všianský, Dalibor. Medieval white fine-grained kaolinitic ceramics in the Czech lands in finds from Pilsen and České Budějovice. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 189–242.

Article
Čapek, Ladislav. Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 1, pp. 143–164.

Article
Čapek, Ladislav; Netolický, Petr; Plzák, Jindřich; Vladař, Jan. Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 473–501.

Article
Čapek, Ladislav; Menšík, Petr. Raně středověká keramika z Hradiště Kněží Hora u Katovic (okres Strakonice). Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 357–381.

Article
Čapek, Ladislav; Čekalová, Marcela; Říha, Jan. Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 525–542.

Article
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal; Militký, Jiří. Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 7–33.

Article
Čapek, Ladislav; Preusz, Michal. Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 313–355.

Article
Čapek, Ladislav. Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách : témata, metody, přístupy. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 855–887.

Article
Čapek, Ladislav. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 351–372.

Chapter
Doležalová, Kateřina; Čapek, Ladislav. Úvodní slovo. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 3–4.

Article
Čapek, Ladislav; Chalánek, Martin. Zaniklá středověká vesnice Zábdiší na panství hradu Žebrák. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 587–609.