Čapka, Josef

Name variants:

Čapka, Josef (preferred)
Čapka Drahlovský, Josef
Čapka-Drahlovský, Josef
Drahlovský, Josef
Content type
Displaying 1 - 25 of 31.

Chapter
Čapka, Josef. Dožatá neboli obžinky. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 37–38.

Chapter
Čapka, Josef. Královničky. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 19–20.

Chapter
Čapka, Josef. Neděle květná. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 16–17.

Chapter
Čapka, Josef. Neděle smrtná. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 15–16.

Chapter
Čapka, Josef. Nový rok. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 11–12.

Chapter
Čapka, Josef. O hudbě církevní. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 41–42.

Chapter
Čapka, Josef. O hudbě církevní : [část rukopisu]. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 39.

Chapter
Čapka, Josef. O robotě. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 37.

Chapter
Čapka, Josef. O svatbě. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 26–36.

Book
Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Ohlédání hranic. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 37.

Chapter
Čapka, Josef. Pastýři: vánoční scéna : [část rukopisu]. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 165.

Chapter
Čapka, Josef. Písně různého obsahu. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 80–154.

Chapter
Čapka, Josef. Písně svatební. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 43–59.

Chapter
Čapka, Josef. Písně vojenské. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 60–80.

Chapter
Čapka, Josef. Pondělí svatodušní. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 19.

Chapter
Čapka, Josef. Předmluva. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 7.

Chapter
Čapka, Josef. Slavení práva. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 14–15.

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Blažej (dne 3. února). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 12.

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Dorota (dne 6. února). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 13–14.

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Jakub (1. května). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 18.

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Jan Křtitel (24. června). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 21.

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Mikuláš (6. prosince). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 21.

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Štěpán. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 22–26.

Chapter
Čapka, Josef. Svatá Háta (dne 5. února). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013, pp. 12.