Chropovský, Bohuslav

Name variants:

Chropovský, Bohuslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Chropovský, Bohuslav. Nálezy keramiky pražského typu v Nitře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. 147–150.

Article
Chropovský, Bohuslav. Prínos veľkomoravskej materiálnej a duchovnej kultúry do rámca európskej kultúry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, vol. 44, iss. E40, pp. 21–27.

Article
Chropovský, Bohuslav. Úvod. Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 5–6.