Cigán, Jakub

Name variants:

Cigán, Jakub (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Cigán, Jakub. Konverzia : jej vědecká konceptualizácia a konštrukcia. Sacra. 2006, vol. 4, iss. 2, pp. 58–66.

Article
Cigán, Jakub. Meaning in religion, cognition and culture, (28.–29. mája 2009, Aarhus). Sacra. 2009, vol. 7, iss. 2, pp. 93–96.

Article
Cigán, Jakub. Nevyhnutnosť kognitívneho prístupu (nielen) pri štúdiu náboženskej konverzie. Sacra. 2008, vol. 6, iss. 2, pp. 51–70.

Article
Cigán, Jakub. Pamäť a náboženská afiliácia : o čom nám hovoria spomienky konvertitu?. Sacra. 2011, vol. 9, iss. 1, pp. 34–53.