Děchtěrenková, Ilona

Name variants:

Děchtěrenková, Ilona (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Děchtěrenková, Ilona; Dvořáková, Lucie; Kulíková, Markéta; Štruncová, Kateřina; Ťažká, Adéla; Zadražilová, Iva. Dotazníkové šetření zájmu studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení. ProInflow. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 22–42.