Dědinová, Tereza

Name variants:

Dědinová, Tereza (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 43.

Chapter
Dědinová, Tereza. At the edge of the worlds: fantastic literature in interdisciplinary exploration : summary. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 371–372.

Chapter
Autorský kolektiv. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 365–369.

Chapter
Dědinová, Tereza. Cesty k definici fantastické literatury. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 30–46.

Article
Dědinová, Tereza. Editorial. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 5–6.

Article
Dědinová, Tereza. [Editorial]. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 5–8.

Chapter
Dědinová, Tereza. Funkce fantastického prvku. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 115–203.

Chapter
Dědinová, Tereza. K počátkům fantastické literatury. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 84–91.

Chapter
Dědinová, Tereza. Kritická recepce fantastiky. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 60–80.

Chapter
Dědinová, Tereza. Literatura. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 217–226.

Chapter
Literatura. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 339–364.

Article
Łaszkiewicz, Weronika; Dědinová, Tereza. Native Americans and speculative fiction : what popular literature tells us about stereotyping and cultural biases. Bohemica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 129–135.

Chapter
Dědinová, Tereza. Návrh definice fantastické literatury intuitivní metodou. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 56–59.

Chapter
Dědinová, Tereza. Nezbytná terminologická poznámka. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 15–18.

Article
Dědinová, Tereza; Fišer, Zbyněk; Nováková, Luisa. O bílých havranech a síle příběhu. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 163–169.

Chapter
Dědinová, Tereza. Obsah. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 5–7.

Chapter
Obsah. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 5–6.

Chapter
Dědinová, Tereza. Poděkování. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 9.

Chapter
Poděkování. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 8.

Chapter
Dědinová, Tereza. Prameny. In: Dědinová, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury. 2015, pp. 212–216.

Chapter
Prameny. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 331–338.

Chapter
Dědinová, Tereza. Prolog. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 95–96.

Chapter
Dědinová, Tereza. Prolog. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 149–150.