Dub, Petr

Name variants:

Dub, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Dub, Petr. Leninův příspěvek k modernímu pojetí fyzikálních procesů v mikrosvětě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1980-1981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 33–37.